Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Áno, v rámci Kľúčovej akcie 2 - Strategické partnerstvá môžu byť seniori prostredníctvom organizácií zapojení do projektov, ktoré sú jasne zamerané na vzdelávanie seniorov.