Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Multiplikačné podujatie slúži na prezentáciu a sprístupnenie intelektuálnych výstupov projektu širšiemu publiku, najmä z radov odbornej verejnosti. Preto môže byť plánované iba v strategickom partnerstve podporujúcom inovácie, a to za podmienky, že je v ňom naplánovaná tvorba minimálne jedného intelektuálneho výstupu.

    Multiplikačné podujatie sa nedá plánovať v rámci Školských výmenných partnerstiev, ani v rámci „malých“ Strategických partnerstiev zameraných na výmenu osvedčených postupov.