Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • V rámci projektu KA2 - Strategické partnerstvá je možné v partnerskej krajine uskutočniť nasledujúce aktivity:

    a) nadnárodné projektové stretnutia,

    b) zo vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít iba krátkodobé spoločné podujatia odbornej prípravy zamestnancov,

    c) multiplikačné podujatia.

    Vo všetkých prípadoch však iba za podmienky, že je ich organizovanie v krajine projektového partnera, ktorého sídlo je v niektorej z tzv. partnerských krajín veľmi dobre odôvodnené.