Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Kategórie rozpočtu sa počítajú na základe jednotkových príspevkov, ktoré sú uvedené v príručke Sprievodca programom Erasmus+, okrem kategórií "Špeciálne potreby" a "Mimoriadne náklady", ktoré si vypočíta žiadateľ na základe predpokladaných reálnych výdavkov. Jednotkové príspevky sú priamo zakomponované do elektronického formuláru prihlášky, vďaka čomu sa po zadaní požadovaných parametrov rozpočet v prihláške vypočíta automaticky.
    Upozornenie: Prihláška nekontroluje maximá, ktoré sú v príručke Sprievodca programom Erasmus+ uvedené pri niektorých rozpočtových kategóriách, preto je žiadateľ povinný skontrolovať si ich dodržiavanie sám.
    Maximálna výška žiadaného rozpočtu je vymedzená vynásobením sumy 12 500 € obdobím trvania projektu v mesiacoch.