Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Kategórie rozpočtu sa počítajú na základe jednotkových príspevkov, ktoré sú uvedené v príručke Sprievodca programom Erasmus+, okrem kategórií "Špeciálne potreby",  "Mimoriadne náklady" a „Mimoriadne cestovné náklady (na vysoké cestovné náklady)“, ktoré si vypočíta žiadateľ na základe predpokladaných reálnych výdavkov. Jednotkové príspevky sú priamo zakomponované do elektronického formuláru prihlášky, vďaka čomu sa po zadaní požadovaných parametrov rozpočet v prihláške vypočíta automaticky.

    Maximálna výška žiadaného rozpočtu je vymedzená vynásobením sumy 12 500 € obdobím trvania projektu v mesiacoch.
    Maximálna možná výška grantu pre KA229 je 99 000 € na rok.
    Formulár prihlášky  kontroluje maximá jednotlivých položiek i celkového rozpočtu. Ak suma prekročí maximálny limit stanovený v Sprievodcovi programom, informuje o tom formulár žiadateľa oznamom v pravom dolnom rohu.