Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Je to možné, pokiaľ sa nadnárodného projektového stretnutia zúčastňuje minimálne ešte jeden ďalší partner zo zahraničia. V opačnom prípade sa výdavky účastníkov na stretnutia musia financovať z rozpočtovej kategórie "Manažment a implementácia projektu".