Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Áno, ak o takéto financovanie na špeciálne potreby zažiada jeho organizácia ešte v čase podávania prihlášky. Náklady na špeciálne potreby musí účastník mobility zdokladovať preukazom ZŤP a vyúčtovať na základe reálnych nákladov.Študenti a pracovníci vysokých škôl so ZŤP majú špeciálnu výzvu na podanie žiadosti o špeciálny grant. Výzvu zverejňuje národná agentúra spravidla v marci daného roka.