Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Národná agentúra poskytuje informácie k programu Erasmus+ na informačných a inštruktážnych seminároch a workshopoch, ktoré po zverejnení Výzvy organizuje v rôznych mestách Slovenska. Okrem toho národná agentúra priebežne poskytuje telefonické, e-mailové alebo vopred dohodnuté osobné konzultácie. Uprednostňované sú konzultácie prostredníctvom emailu erasmusplus@saaic.sk.