Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Projekt KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov môže trvať 12 až 24 mesiacov. Výnimkou sú vysoké školy, ktoré majú dĺžku trvania projektu 16 alebo 24 mesiacov v KA103. V KA107 majú projekty trvanie 16 alebo 24, resp. 26 mesiacov a od Výzvy 2019 iba 24 alebo 36 mesiacov.

    Projekty môžu začať najskôr 1. 6. 2019 a musia začať najneskôr 31. 12. 2019.