Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V programe Erasmus+ existujú európske priority (horizontálne alebo sektorové) iba v Kľúčovej akcii KA2. Každý projekt typu „KA2 – Strategické partnerstvá“ musí riešiť minimálne jednu vybranú európsku prioritu (horizontálnu alebo sektorovú) stanovenú v aktuálnej výzve.