Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V programe Erasmus+ existujú európske priority (horizontálne alebo sektorové) iba v Kľúčovej akcii KA2. Každý projekt typu „KA2 – Strategické partnerstvá“ musí riešiť minimálne jednu vybranú európsku prioritu (horizontálnu alebo sektorovú) stanovenú v aktuálnej výzve.

    Avšak v rámci vyhlásenej výzvy budú obzvlášť vítané projekty (KA1 alebo KA2), ktoré sledujú „Európske priority v národnom kontexte a operačné ciele programu Erasmus+ v Slovenskej republike" na daný rok, zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk v sekcii "Ako získať grant" - "Príručky pre žiadateľov". Projekty, ktoré si zvolia niektoré z týchto priorít alebo cieľov, budú považované za vysoko relevantné.