Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Nie. Program Erasmus+ je zameraný na všetky sektory vzdelávania (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých) a oblasť mládeže a športu.