Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • V prípade neformálnych skupín je potrebné popísať všetkých jej členov (minimálne 4 mladí ľudia vo veku 13-30 rokov), tzn. mená, skúsenosti a relevantné údaje k projektovej žiadosti.