Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Multiplikačné podujatia môžu byť organizované v ktorejkoľvek krajine programu, v ktorej má sídlo žiadateľ/koordinátor alebo niektorý z projektových partnerov. V prípade, že je do projektu zapojený partner, ktorý má sídlo v niektorej z tzv. partnerských krajín, je možné - za podmienky, že je to veľmi dobre odôvodnené - organizovať multiplikačné podujatie aj v partnerskej krajine príslušného projektového partnera.

    V odôvodnených prípadoch je možné organizovať multiplikačné podujatia aj v sídle asociovaného partnera projektu a v sídlach EÚ (Brusel, Štrasburg, Haag, Luxemburg, Frankfurt).