Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Mimoriadne náklady na vysoké cestovné náklady sa plánujú v prípade, ak štandardný príspevok na cestu podľa vzdialenostného pásma nepokryje min. 70 % cestovných nákladov účastníkov. V tomto prípade nevypĺňate položku cestovné náklady, ale položku mimoriadne náklady na vysoké cestovné náklady, pričom požiadate len o 80 % reálnych nákladov (čo bude v tejto výške aj preplatené); náklady na cestu je potrebné vydokladovať.