Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Mimoriadne náklady na vysoké cestovné náklady sa plánujú v prípade, ak štandardný príspevok na cestu podľa vzdialenostného pásma nepokryje min. 70 % cestovných nákladov účastníkov. V tomto prípade nevypĺňate položku cestovné náklady, ale položku mimoriadne náklady na vysoké cestovné náklady, pričom požiadate len o 80 % reálnych nákladov; ; náklady na cestu je potrebné zdôvodniť a vydokladovať. Postupuje sa tak aj v prípade, ak si uchádzači vyberú ekologickejšie dopravné prostriedky s nižšími uhlíkovými emisiami (napr. vlaky), ktoré majú vysoké cestovné náklady.