Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Nie, učitelia sa musia zúčastniť aspoň jedného dňa IP. Pri plánovaní rozpočtu je potrebné pri jednom IP zadať minimálne položky „Intenzívne programy pre vysokoškolských študentov“ a „Intenzívne programy pre pedagogických zamestnancov“, aby ste si mohli naplánovať finančné prostriedky pre cestovné a pobytové náklady pre obe kategórie – študentov i učiteľov.
    V prípade, že sa IP zúčastnia učitelia z iných organizácii, ako sú zapojené do projektu, vypĺňate aj položku „Učitelia pozvaní do vysokoškolských IP“.