Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Identifikačný kód účastníka pre decentralizované akcie OID získa organizácia tým, že sa zaregistruje v Registri organizácií. Na stránke www.erasmusplus.sk, v sekcii "Ako získať grant" sú zverejnené návody aj videoinštrukcie, v ktorých je podrobne opísaný a vizualizovaný postup, ako sa zaregistrovať v registri a získať OID.