Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Vaša organizácia už môže mať pridelený OID kód. Predkladateľ projektu sa o tom musí informovať vo svojej organizácii, alebo si existenciu OID kódu overiť priamo v Registri organizácií, v časti "Organisations", "Search for an organisation", keď do vyhľadávania zadá názov svojej organizácie: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home?advancedFilter=on
    OID nahradilo PIC aj v Mobility Tool + v informáciách o organizácii príjemcu.