Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Projekt KA2 - Strategické partnerstvo musia tvoriť minimálne 3 organizácie so sídlom v 3 rôznych krajinách programu. Inštitúcie z tzv. partnerských krajín môžu byť do projektu zapojené iba za špecifických podmienok - v prípade, že je ich účasť na projekte nevyhnutná.

    Upozornenie: pre sektor ŠV platí pre minimálny počet partnerov výnimka pri Školských výmenných partnerstvách:
    - zapojené musia byť minimálne 2 školy z 2 krajín programu, pričom ich maximálny počet je 6.