Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Projekt KA2 - Strategické partnerstvo musia tvoriť minimálne 3 organizácie so sídlom v 3 rôznych krajinách programu. Inštitúcie z tzv. partnerských krajín môžu byť do projektu zapojené iba za špecifických podmienok - v prípade, že je ich účasť na projekte nevyhnutná. Informácie o oprávnených krajinách sú uvedené v Sprievodcovi programom Erasmus+ v kapitole „Oprávnené krajiny“.

    Tlačová správa k vystúpeniu Veľkej Británie z EÚ: https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Brexit_aktualizovane_3.pdf

    Upozornenie: pri Školských výmenných partnerstvách v sektore ŠV platí pre minimálny počet partnerov výnimka:
    - zapojené musia byť minimálne 2 školy z 2 krajín programu, pričom ich maximálny počet je 6.