Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Áno, za podmienky, že bude v prihláške odôvodnený jej mimoriadny prínos pre projekt, ktorý nie sú ostatné organizácie so sídlom v tzv. krajinách zapojených do programu schopné do projektu vniesť. Nie je to však možné pri Školských výmenných partnerstvách. V prípade, že prínos partnera sídliaceho v tzv. partnerskej krajine nebude externými hodnotiteľmi posúdený ako nevyhnutný pre dosiahnutie cieľov projektu, bude celý projekt z dôvodu nedostatočnej kvality zamietnutý. Organizácia so sídlom v niektorej z partnerských krajín môže zastávať v projekte len pozíciu partnera, nie žiadateľa/koordinátora. Upozornenie: Švajčiarsko patrí do skupiny tzv. partnerských krajín.