Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Áno, je to možné v rámci projektu KA 2 – Strategické partnerstvo v sektore školského vzdelávania. Nejde však o samostatnú aktivitu/prihlášku, ale o doplnkovú vzdelávaciu aktivitu "Dlhodobá mobilita žiakov" v trvaní 2 až 12 mesiacov, ktorá musí prispievať k naplneniu hlavných cieľov projektu.