Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • The form can only be viewed using Adobe Reader software (http://get.adobe.com/reader). Ak je formulár zobrazený v režime "Chránený náhľad", pre formulár by mali by aktivované všetky funkcie, aby fungoval správne. Ak sa po povolení všetkých funkcií naďalej zobrazuje táto správa, skontrolujte, či je povolný JavaScript v Edit/Preferences/Javascript.
    Ako mám postupovať?
    Formulár žiadosti v danom zobrazení je potrebné uložiť do počítača napr. na pracovnú plochu a následne ho otvoriť z miesta uloženia v počítači – z pracovnej plochy vášho počítača.