Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Mandátne listy slúžia ako partnerské potvrdenia a prioritne musia byť predložené spolu so žiadosťou. Jednotlivé mandátne listy je potrebné naskenovať do jedného PDF súboru a tak nahrať ako prílohu do formulára žiadosti.