Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

 • Erasmus+ zahŕňa 4 sektory vzdelávania:
  - školské vzdelávanie - ŠV (School Education - SE)
  - odborné vzdelávanie a príprava - OVP (Vocational Education and Training - VET)
  - vysokoškolské vzdelávanie - VŠ (Higher Education - HE)
  - vzdelávanie dospelých - VD (Adult Education - AE).
  Okrem sektorov vzdelávania a odbornej prípravy zahŕňa program Erasmus+ aj oblasť mládeže a športu.