Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Do online nástroja na výpočet vzdialeností sa zadáva cesta z miesta bydliska do miesta konania projektu, vypočítané kilometre sú platné na cestu TAM a SPÄŤ, vypočítaná vzdialenosť sa nenásobí. V prípade, že skupina je zostavená z účastníkov pochádzajúcich z rôznych miest a obcí zadajú sa do žiadosti viaceré vzdialenostné údaje.