Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Program aktivít sa vypisuje do „Časového harmonogramu“, ktorý je zverejnený pri žiadostiach v rámci KA1, KA2 a KA3.