Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Projekt môže predložiť ktorýkoľvek partner z programovej krajiny do svojej Národnej agentúry, bez ohľadu na miesto konanie projektu.