Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Program Erasmus+ koordinuje MŠVVaŠ SR. Na Slovensku existujú 2 národné agentúry zodpovedné za realizáciu decentralizovaných aktivít programu Erasmus+:

    1. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ je zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

    2. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže – Národná agentúra programu Erasmus+ je zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti mládeže a športu.

    Výkonná agentúra pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu oblasť v Bruseli je zodpovedná za riadenie centralizovaných aktivít programu Erasmus+.