Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Národná agentúra je povinná informovať žiadateľov najneskôr do 4 mesiacov od termínu predkladania prihlášok o výsledkoch výberového procesu. Začiatok realizácie projektu závisí od konkrétnej akcie, bližšie informácie nájdete v príručke Sprievodca programom Erasmus+ v časti Kritériá oprávnenosti/Kedy predložiť žiadosť (When to apply).