Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Poskytnutie zálohových platieb partnerom si dohodne koordinátor s projektovými partnermi na prvom spoločnom stretnutí partnerstva. Zmluvy o poskytnutí zálohových platieb si vypracujete podľa svojich potrieb, kde budú uvedené práva, povinnosti, projektové úlohy a výška finančných prostriedkov a všetko ostatné, na čom sa koordinátor s partnermi dohodne.

    Vyššie uvedené informácie sa nevzťahujú na KA229- Škloské výmenné partnerstvá, kde každá partnerská škola podpisuje zmluvu so svojou národnou agentúrou a tým získava grant len pre projektové aktivity svojej školy v schválenom partnerstve.