Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • V položke „Manažment a implementácia projektu“ nie je nevyhnutné čerpať pridelený paušál po mesiacoch. Koordinátor má nárok na 500 € na mesiac a partner na 250 € na mesiac a je na uvážení príjemcu, či túto sumu minie za mesiac alebo za iné časové obdobie. Čerpanie je potrebné prispôsobiť vzniknutým povoleným nákladom. Pridelený grant však musí byť použitý v rámci oprávneného obdobia trvania zmluvy o poskytnutí grantu.