Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Navýšenie žiadaného a už schváleného grantu nie je možné.
    Napriek tomu, že vám nebol udelený grant na sprevádzajúce osoby, odporúčame, aby ste pri každej krátkodobej výmene vašich žiakov znížili počet žiakov o 1 osobu a tieto finančné prostriedky použili pre sprevádzajúcu osobu. Napr. ak ste mali schválené 4 výmeny po 5 žiakov, uskutočníte 4 výmeny po 4 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba.
    Ďalšou možnosťou je využiť zmluvou povolené presuny medzi jednotlivými rozpočtovými kategóriami a napr. presunúť finančné prostriedky z položky „Manažment a implementácia projektu“ do kategórie „Vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity“ za účelom hradenia mobility pre sprevádzajúce osoby.