Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Je vhodné, aby si partneri pre svoje potreby v partnerských zmluvách zadefinovali „delenie“ výstupov a taktiež autorské práva na dané výstupy. Aby sa nestalo, že po ukončení projektu toto delenie nebude jasné a partneri budú vstupovať do sporov. Zároveň je potrebné brať do úvahy článok II.9 Zmluvy o poskytnutí grantu (Všeobecné podmienky), Existujúce práva a vlastníctvo a využívanie výsledkov (vrátane práv duševného a priemyselného vlastníctva).