Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Bankové poplatky nie sú oprávneným nákladom projektu.