Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Z tejto rozpočtovej kategórie je možné financovať výdavky iba pre účastníkov mimo organizácií zapojených do projektu.