Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Podpora na špeciálne potreby je určená pre účastníkov, ktorým bola oficiálne uznaná forma zdravotného postihnutia (v prípade slovenských účastníkov preukaz ŤZP, v prípade zahraničných účastníkov iný relevantný doklad). Za pomoci týchto prostriedkov má byť účastníkovi uľahčená mobilita s ohľadom na jeho postihnutie (napr. patria sem náklady pre sprevádzajúcu osobu v prípade nevidiaceho účastníka, atď.). Účastník poberajúci podporu na špeciálne potreby musí na záver mobility vydokladovať koordinátorovi projektu/príjemcovi grantu položky, ktoré boli hradené z tohto grantu, keďže ide o položku dokladovanú v rámci projektu formou reálnych nákladov.