Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Potvrdenie (certifikát, resp. Europass) musí potvrdiť priamo prijímajúca organizácia/inštitúcia/podnik, v ktorej účastník svoju mobilitu realizoval. Potvrdenie, podpísané sprostredkovateľskou organizáciou, nie je relevantné pre potvrdenie realizácie mobility.