Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Áno, koordinátor zodpovedá a v záverečnej správe predkladá finálne čerpanie prostriedkov za celé partnerstvo. Odporúčame, aby ste na prvom projektovom stretnutí prediskutovali a schválili presný finančný plán pre každého z partnerov. Článok I.11 Vašej zmluvy popisuje finančnú zodpovednosť partnerov. Toto neplatí pre partnerstvá zložené výlučne zo škôl.