Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Nie, koordinátor KA229 - školské výmenné partnerstvá nezodpovedá za čerpanie rozpočtov svojich partnerov. Čerpanie však musí byť v súlade so schváleným návrhom projektu a rozpočtom. Každý partner zodpovedá za svoje čerpanie individuálne, keďže má uzatvorenú samostatnú zmluvu so svojou národnou agentúrou. Koordinátor však zodpovedá za realizáciu všetkých schválených aktivít.