Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Individuálna podpora zahŕňa všetky náklady spojené s pobytom účastníka v zahraničí. Do tejto položky je možné zahrnúť ubytovanie, stravu, poistenie a ďalšie náklady spojené s pobytom v zahraničí v súvislosti s projektom.