Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Výber dopravného prostriedku nie je v programe Erasmus+ obmedzený. Dopravný prostriedok schvaľuje príjemca grantu/ zamestnávateľ na základe cestovného príkazu. V rámci programu Erasmus+ je určený jednotkový príspevok na cestu na základe vzdialenostného pásma vypočítaného pomocou kalkulačky pre program Erasmus+.