Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • V prípade nadnárodných projektových stretnutí rozdiel zostáva vysielajúcej organizácii a môže ho využiť na aktivity súvisiace s akciou, akoby sa jednalo o financie z rozpočtovej položky „manažment a implementácia projektu.“V prípade vzdelávacích aktivít je vysielajúca organizácia povinná vyplatiť rozdiel účastníkom, pričom národná agentúra odporúča formalizovať tento postup formou internej smernice na úrovni školy / inštitúcie platnou pre konkrétny projekt.