Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Nie, podmienkou oprávnenosti individuálnej podpory je oprávnenosť cestovných nákladov.