Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Okrem cestovných a pobytových nákladov pre účastníkov mimo organizácií zapojených do projektu je možné hradiť z tejto rozpočtovej kategórie napr. prenájom priestorov a technického vybavenia, občerstvenie a tlmočenie.