Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní

prvá strana publikácie     Aká je situácia v mobilitách Erasmus+ učiteľov a ostatných zamestnancov v odbornom vzdelávaní a  príprave a vysokoškolskom vzdelávaní? Sú účastníci so svojou mobilitou spokojní? Vidia v nej prínos z hľadiska svojho pracovného rozvoja a z hľadiska potrieb svojej organizácie? Odpovede na tieto otázky ponúka štúdia, ktorá vznikla na podnet Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a centra Euroguidance (SAAIC).

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Building on Experience - Testimonials of Erasmus Mundus - Promotion Projects

prvá strana publikácie     Publikácia je bilanciou programu Erasmus Mundus (2004-2013) a jeho špecifickej Akcie 3, ktorej cieľom bolo propagovať európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete. O rozmanitosti podporených projektov a ich úspechoch svedčia osobné výpovede ľudí, ktorí ich realizovali. Slovenských čitateľov môže zaujať najmä projekt ECCE Mundus, na ktorom spolupracoval SAAIC s kolegami z Maďarska a Rakúska a projektových aktivít sa zúčastnili aj slovenské vysoké školy.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 6 MB]
 
 

Sprievodca užívateľa ECTS

prvá strana publikácie     Sprievodca užívateľa Európskeho systému na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS) ponúka pokyny na implementáciu ECTS a odkazy na užitočné podporné dokumenty. Sprievodcu schválili ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie v európskom vysokoškolskom vzdelávacom priestore v roku 2015 na konferencii ministrov zodpovedných za vzdelávanie v Jerevane. Preto je tento sprievodca oficiálnou príručkou pre používanie ECTS.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Erasmus - dopadová štúdia

prvá strana publikácie     Reprezentačná brožúra sumarizuje zapojenie Slovenských vysokých škôl do programu Erasmus a snahu Slovenskej akademickej asociácie o internacionalizáciu vysokého školstva.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 19 MB]
 
 

Medzinárodná mobilita a internacionalizácia vysokých škôl

prvá strana publikácie     Stručný prehľad výsledkov ukončených projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania a bežiacich projektov Erasmus+, ktoré sa zameriavajú na medzinárodnú mobilitu a internacionalizáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 147 KB]
 
 

The Erasmus Impact Study / Regional Analysis

prvá strana publikácie     Štúdia prináša regionálne zameranie programu Erasmus v rokoch 2007-2013

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 501 KB]
 
 

Slovenskí študenti a Erasmus mobilita II

prvá strana publikácie     Výsledky prieskumu o mobilite študentov vysokých škôl, ktorí sa zapojili do programu Erasmus v rokoch 2010 – 2013. Analýza dotazníkov a porovnanie s výsledkami rovnakého prieskumu z roku 2010 vytvárajú obraz o realizácii študentských mobilít Erasmus na slovenských vysokých školách v období uplynulých šiestich rokov.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 905 KB]
 
 

ERASMUS+. Čo prináša program v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

prvá strana publikácie     Informačná brožúra je určená verejnosti a v prehľadnej forme sumarizuje ponuku európskeho vzdelávacieho programu pre zamestnancov a študentov vysokých škôl. Podporuje rozhodnutie jednotlivca v prvých fázach zapájania sa do finančnej schémy programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Impact Study: Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions

prvá strana publikácie     EK zverejnila výsledky štúdie zameranej na vplyv programu Erasmus najmä na rozvoj zručností, zamestnateľnosť a profesionálny rozvoj mladých ľudí.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 14 MB]
 
 

Modernizácii vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť

prvá strana publikácie     Správa popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli pomoc pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 3 MB]