Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016)

prvá strana publikácie     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vás pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania, zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o projekty, ktoré boli uskutočnené s finančnou podporou programu Erasmus+ a ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. V publikácii nájdete projekty zo sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a sektora vzdelávania dospelých.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 9 MB]
 
 

Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých

prvá strana publikácie     SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 11 MB]
 
 

Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných

prvá strana publikácie     Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých

prvá strana publikácie     Bližší pohľad na nový inštitucionálny prístup v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 a na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

European inventory on validation of non-formal and informal learning - Executive summary

prvá strana publikácie     Publikácia, ktorú Európska komisia, Cedefop a ICF International vydali v roku 2014, poskytuje prehľad o aktuálnom stave v oblasti uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v 33 krajinách Európy.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 578 KB]
 
 

Digitálna priepasť v generačnej optike

prvá strana publikácie     Správa z výskumu, ktorú v roku 2014 vydal Inštitút pre verejné otázky a ktorá vychádza z reprezentačných sociologických výskumov na tému digitálnej gramotnosti a informatizácie spoločnosti realizovaných v rokoch 2005 - 2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills

prvá strana publikácie     Správa, ktorú v roku 2015 publikovali Európska komisia, EACEA a Eurydice, mapuje úroveň základných zručností dospelých v 32 krajinách (všetkých členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Turecku).

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 540 KB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

prvá strana publikácie     Komparatívna správa, ktorú v roku 2015 vydali Európska komisia, EACEA a Eurydice, nadväzuje na publikáciu "Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills". Správa popisuje prístup dospelých učiacich sa zo znevýhodnených skupín k vzdelaniu ako aj existenciu rôznych programov umožňujúcich vzdelávanie dospelých disponujúcich iba základnými zručnosťami.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 8 MB]