Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokoškolské vzdelávanie

2014-1-SK01-KA103-000003
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita, Košice
2014-1-SK01-KA103-000005
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000006
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
2014-1-SK01-KA103-000007
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000008
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA103-000010
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000016
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000019
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000020
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2014-1-SK01-KA103-000021
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita
2014-1-SK01-KA103-000024
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000026
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000029
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2014-1-SK01-KA103-000030
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000031
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2014-1-SK01-KA103-000032
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2014-1-SK01-KA103-000033
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2014-1-SK01-KA103-000047
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000048
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2014-1-SK01-KA103-000052
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2014-1-SK01-KA103-000055
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000062
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola
2014-1-SK01-KA103-000073
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2014-1-SK01-KA103-000082
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita
2014-1-SK01-KA103-000089
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000113
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2014-1-SK01-KA103-000135
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA103-000139
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2014-1-SK01-KA103-000152
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o.
2014-1-SK01-KA103-000257
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho
2014-1-SK01-KA103-000285
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
WorkSpace Europe
2014-1-SK01-KA103-000343
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2014-1-SK01-KA103-000373
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA203-000464
FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2014-1-SK01-KA203-000470
Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr
Technická univerzita v Košiciach
2014-1-SK01-KA203-000507
Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs' Innovations
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky