Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokoškolské vzdelávanie

2015-1-SK01-KA103-008546
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008547
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008549
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008552
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008555
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA103-008556
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prešovská univerzita v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008560
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008562
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2015-1-SK01-KA103-008564
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008569
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008571
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008572
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008574
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2015-1-SK01-KA103-008575
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008576
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trnavská univerzita v Trnave
2015-1-SK01-KA103-008592
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008593
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA103-008597
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA103-008608
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA103-008611
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008616
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2015-1-SK01-KA103-008619
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Katolícka univerzita v Ružomberku
2015-1-SK01-KA103-008659
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA103-008666
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2015-1-SK01-KA103-008669
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008672
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA103-008673
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2015-1-SK01-KA103-008679
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Paneurópska vysoká škola n.o.
2015-1-SK01-KA103-008693
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA103-008702
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2015-1-SK01-KA103-008722
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2015-1-SK01-KA103-008730
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2015-1-SK01-KA103-008772
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Work Space Europe
2015-1-SK01-KA103-008794
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008626
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Ekonomická univerzita v Bratislave
2015-1-SK01-KA107-008631
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Prešovská uni v Prešove
2015-1-SK01-KA107-008689
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Paneurópska univerzita
2015-1-SK01-KA107-008717
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2015-1-SK01-KA107-008727
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Žilinská univerzita v Žiline
2015-1-SK01-KA107-008747
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej spravy v BA
2015-1-SK01-KA107-008760
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
2015-1-SK01-KA107-008770
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Vysoká škola Danubius
2015-1-SK01-KA107-008773
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
2015-1-SK01-KA107-008817
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita vo Zvolene
2015-1-SK01-KA107-008868
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
2015-1-SK01-KA107-008869
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Univerzita Komenského
2015-1-SK01-KA107-008876
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Technická univerzita v Košiciach
2015-1-SK01-KA203-008915
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Univerzita Komenského v Bratislave
2015-1-SK01-KA203-008959
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Slovenská technická univerzita v Bratislave