Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie dospelých
2015-1-SK01-KA104-008563
Learning for life
Jazyková škola Palisády 38, Bratislava
2015-1-SK01-KA104-008581
Šanca pre minority
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2015-1-SK01-KA104-008603
EEG biofeedback ako cesta rozvoja a pomoci zamestnancov
Person s.r.o., Kováčska 40/270, Košice
2015-1-SK01-KA104-008806
Informačné technológie a kreativita v modernizácii výučby anglického jazyka
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59, Čadca
2015-1-SK01-KA104-008832
Improving quality of staff and administration through the power of the question
Saplinq, Viničná 36, Zlaté Moravce
2015-1-SK01-KA104-008854
Effective communication
Native School of English s.r.o., Kollárova 73, Martin
2015-1-SK01-KA104-008866
Európa, región - jazykom k práci
Jazyková škola Poprad, ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
2015-1-SK01-KA204-008930
Life from soil
SOSNA
2015-1-SK01-KA204-008958
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
2015-1-SK01-KA204-008982
MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Divadlo bez domova
2015-2-SK02-KA347-000618
Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca
ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE