Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské vzdelávanie
2016-1-AT01-KA219-016638_2
Keep In Touch, Europe!
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-AT01-KA219-016727_4
Leitfaden zur Abwicklung von Geschäften zwischen Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Österreich
Obchodná akadémia Považská Bystrica
2016-1-CY01-KA219-017309_5
Refugees and migrants seeking for their future in the united Europe(past-present-future)
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-CZ01-KA219-023827_2
3D Techniques
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
2016-1-CZ01-KA219-023883_3
Legends Across Europe
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
2016-1-CZ01-KA219-023892_2
Šíření a podpora porozumění českému a slovenskému jazyku u žáků středních škol a dětí v mateřských školách
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2016-1-CZ01-KA219-024022_2
Život na Valašsku a v Kysucách formou pohádkové loutkohry dětí MŠ Vyhlídka (Valašské Meziříčí) a MŠ SNP (Čadca)
Materská škola SNP
2016-1-CZ01-KA219-024046_2
Kde budu doma
Gymnázium Janka Jesenského
2016-1-DE03-KA219-022854_2
innovativ production & integrativ education
Technická akadémia
2016-1-DE03-KA219-022880_8
YOU-TOPIA
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-DE03-KA219-022892_2
Werte wagen - Partizipation in unserer Stadt
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
2016-1-DE03-KA219-022914_3
Creative Entrepreneurship in the Field of Leisure Activities in a European Context
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
2016-1-DE03-KA219-023075_4
Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
2016-1-DK01-KA219-022338_2
Motivation by Innovation
Cirkevná spojená škola
2016-1-EE01-KA219-017292_5
Today a reader, tomorrow a leader
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
2016-1-EL01-KA219-023428_5
Education, Profession and European Citizenship
Stredná priemyselná škola
2016-1-ES01-KA219-024914_2
Exploring the Cold War - Bringing the Iron Curtain Down
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
2016-1-ES01-KA219-025075_5
We are cooperARTive
Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
2016-1-ES01-KA219-025300_2
E-MOTIONS
Základná škola Márie Medveckej
2016-1-ES01-KA219-025399_2
Europaws: An animal protection and conservation programme
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
2016-1-FR01-KA219-023885_2
Feel good to live together
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
2016-1-FR01-KA219-023890_2
YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED
Spojená škola
2016-1-FR01-KA219-023901_4
Breaking barriers and Growing HEALTHY futures, A New Europe
Základná škola Slobodného slovenského vysielača
2016-1-FR01-KA219-023992_2
Yes, we can...remember as EuropeansFrom a European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration
Stredná priemyselná škola
2016-1-FR01-KA219-024069_3
THERMAL WATERS and SPAS: natural heritages and assets for the future
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie
2016-1-HR01-KA219-022161_4
Maths is Life
ZŠ s MŠ Trstice
2016-1-HU01-KA219-022948_4
Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022951_4
Small legend researchers
Materská škola - Óvoda
2016-1-HU01-KA219-022969_2
LET'S GET TOGETHER AND PLAY PHYSICS
Základná škola s materskou školou
2016-1-HU01-KA219-022985_4
Pleasure of Reading, Pleasure of Writing
Základná škola Pavla Križku
2016-1-LI01-KA219-000069_2
"Youth for Europe". How do succeed in an multicultural Europe.
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky
2016-1-MT01-KA219-015198_5
Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart
Základná škola Štefana Šmálika
2016-1-NO01-KA219-022053_3
The ICT road to STEM through TCC (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication)
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-PL01-KA219-026086_3
Nauczanie i uczenie się z ICT
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2016-1-PL01-KA219-026173_3
Healthy minds for happy lives
Spojená škola
2016-1-PL01-KA219-026305_6
CLIL as a Bridge to Real Life English
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
2016-1-PL01-KA219-026600_3
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-PL01-KA219-026600_4
Lepsze wsparcie, lepszy wybór
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
2016-1-PL01-KA219-026640_2
How we teach and learn English
Stredná priemyselná škola
2016-1-PT01-KA219-022971_7
«European Rainbow: A Guide to teach European Citizenship»
Základná škola
2016-1-SI01-KA219-021561_5
Social media in formal education
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2016-1-SK01-KA101-022125
GMRSKE Slovakia II.
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
2016-1-SK01-KA101-022135
Beyond the Borders - Posúvame hranice
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022139
Učiť sa znamená objavovať
Základná škola, Nám. L. Novomeského 20, Košice
2016-1-SK01-KA101-022140
Being inspired CLIL
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2016-1-SK01-KA101-022149
Jazykovým a kultúrnym vzdelávaním bližšie Európe
Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji
2016-1-SK01-KA101-022150
START: Study, Teach And Reform Teaching
Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022159
Inovácia výučby anglického jazyka a práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Základná škola, Limbová 30, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022175
Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022176
Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvyšovať a inovovať kvalitu výučby na medzinárodnej úrovni
Základná škola Jozefa Horáka, Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
2016-1-SK01-KA101-022194
Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022202
"Vyučovanie posunkového jazyka." /Teaching Sign Language/
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022208
Medzinárodné skúsenosti - profilácia školy
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022214
Rovnaké šance pre všetkých
Základná škola s materskou školou Častá
2016-1-SK01-KA101-022219
Hľadáme nové skúsenosti /Searching for new experience
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
2016-1-SK01-KA101-022227
Let´s motivate
Základná škola, Ulica mieru 1235, Bytča
2016-1-SK01-KA101-022229
Spoločne pre zelenú Európu
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022234
Kľúče k úspechu
Základná škola Pavla Križku, Pavla Križku 392/8, Kremnica
2016-1-SK01-KA101-022246
Digitálne vzdelávanie v Európe : premena školy na digitálnu
Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3189, Poprad
2016-1-SK01-KA101-022252
Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022255
Learning for better teaching
Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou
2016-1-SK01-KA101-022275
SOFIA
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022278
Keď vzdelávať (sa) je radosť
Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok
2016-1-SK01-KA101-022280
V škole je fajn. Aj preto, že môžem byť tým, kým som.
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
2016-1-SK01-KA101-022285
Škola pre budúcnost
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022295
English and methodology for English teachers
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022315
Zamestnanci vo svete práce
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
2016-1-SK01-KA101-022321
Technika - most do budúcnosti našej školy
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022326
Cudzí jazyk - základ fungujúcej multikultúrnej Európy
Základná škola, Staničná 13, Košice
2016-1-SK01-KA101-022329
Motivácia žiakov pomocou nových metód výučby v anglickom jazyku
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
2016-1-SK01-KA101-022338
Privilégium naučiť sa
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA101-022354
Zvyšovanie profesionálnych a osobných kvalít zamestnancov
Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou
2016-1-SK01-KA101-022365
CLIL and Effective Teaching Strategies
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
2016-1-SK01-KA101-022371
Používajme cudzí jazyk aktívne
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
2016-1-SK01-KA101-022376
Smerom k profesionalite
Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
2016-1-SK01-KA101-022379
Európa pre všetkých
Gymnázium L. Štúra, 1.mája 170/2, Trenčín
2016-1-SK01-KA101-022380
Moderné mobilné učenie a práca s aplikáciami v outdoorovom prostredí
Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022389
Učme sa s najlepšími: od tvorivosti v oblasti prírodných vied a európskych jazykov k budúcim perspektívam
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
2016-1-SK01-KA101-022406
Naša škola - dom bez bariér
Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
2016-1-SK01-KA101-022411
"School in my heart: strengthening a healthy relationship among Parents and Teachers"(Škola v mojom srdci: posilňovanie zdravého vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi")
Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
2016-1-SK01-KA101-022424
Učíme (sa) byť Európanmi
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
2016-1-SK01-KA101-022455
Príležitosť v komunikácii pre všetkých
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022473
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA101-022474
Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole
Stredná odborná skola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina
2016-1-SK01-KA101-022475
Naše zručnosti sú vašimi zručnosťami
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64Podbrezová
2016-1-SK01-KA101-022476
Naša cesta
Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022477
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA101-022480
European Trends of Education for Future Generation Aptitudes Improvement
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
2016-1-SK01-KA101-022481
Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
2016-1-SK01-KA101-022499
O krok vpred s digitálnymi technológiami
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
2016-1-SK01-KA201-022549
Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Dr. Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12 - 14, Bratislava
2016-1-SK01-KA201-022597
Taking learning outdoors – Supporting the skills of pre-school teachers in outdoor education and care
INAK, Veternícka 112/9, Kremnica
2016-1-SK01-KA201-022606
KidsCodr - We teach kids programming
Check IT, Zástranie 278, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022501
School can be fun
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice
2016-1-SK01-KA219-022503
Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe
Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022506
Euconnectour
Gymnázium, Poštová 9, Košice
2016-1-SK01-KA219-022507
Čistá energia - zelené riešenie pre Európu
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2016-1-SK01-KA219-022523
Fantastic Four
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2016-1-SK01-KA219-022526
Help me to understand
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
2016-1-SK01-KA219-022530
Invent an Ideal School through a European Experience
Základná škola, Staničná 13, Košice,
2016-1-SK01-KA219-022535
Educational Value of Our Knowlegde
Základná škola s materskou školou, Čataj 113, Čataj
2016-1-SK01-KA219-022538
Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
2016-1-SK01-KA219-022542
Two voices
Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina
2016-1-SK01-KA219-022554
Cooperative Interactive Learning
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola, Budovateľská 32, Komárno
2016-1-SK01-KA219-022555
Art and Culture Join People
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2016-1-SK01-KA219-022560
Učíme rovnako a predsa rozdielne
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
2016-1-SK01-KA219-022572
H2O not wasted
Sukromna základná škola, Dukelská 33, Giraltovce
2016-1-SK01-KA219-022574
Stay in school, your job will be cool
Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa
2016-1-TR01-KA219-033972_2
BESTeachers, BESTudents
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-TR01-KA219-034867_3
Let your dreams free !
Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
2016-1-TR01-KA219-034901_5
KEEP CALM I AM A REFUGEE !
Základná škola Rozhanovce
2016-1-UK01-KA219-024475_5
Bookworms In Europe: Improving Reading Skills And The Motivation To Read Books
Základná škola, Tomášikova 31, Košice