Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie dospelých
2016-1-SK01-KA104-022232
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
2016-1-SK01-KA104-022233
Zefektívnenie výučby jazyka pre potreby trhu práce
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov
2016-1-SK01-KA104-022236
Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
Biospektrum Občianske združenie, Šafárikova 4072, Rožňava
2016-1-SK01-KA104-022273
Kvalitné jazykové vzdelávanie - služba pre mesto a región
Your Choice, s.r.o., Študentská 26, Trnava
2016-1-SK01-KA104-022361
Vital Active Global Educational Strategies - VAGES
Ing. Ivana Bytelová Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra
2016-1-SK01-KA104-022443
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022453
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
2016-1-SK01-KA104-022470
Living healthy for everybody
ArTUR, Hrubý Šúr 237
2016-1-SK01-KA204-022514
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
2016-1-SK01-KA204-022518
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
2016-1-SK01-KA204-022541
Social Growth on Trafficking and Immigration
PEDAL Consulting s.r.o., Martin
2016-1-SK01-KA204-022552
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
2016-1-SK01-KA204-022586
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2016-2-SK02-KA347-000993
Mladí rómski lídri
Divé maky, o.z.
2016-2-SK02-KA347-001004
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Rómsky vzdelávací spolok
2016-2-SK02-KA347-001008
YLIAS - Young Leaders in Active Society
Rada mládeže Žilinskéhoa