Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokoškolské vzdelávanie

2017-1-SK01-KA103-034909
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
2017-1-SK01-KA103-034910
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034914
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034916
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA103-034917
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034918
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034925
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
2017-1-SK01-KA103-034927
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA103-034932
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2017-1-SK01-KA103-034934
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034935
Paneurópska vysoká škola n.o.
2017-1-SK01-KA103-034937
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034942
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2017-1-SK01-KA103-034943
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034944
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034949
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA103-034955
Prešovská univerzita v Prešove
2017-1-SK01-KA103-034961
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-034981
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA103-034989
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-034994
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035011
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA103-035012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
2017-1-SK01-KA103-035017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA103-035019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA103-035043
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035083
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
2017-1-SK01-KA103-035093
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035098
Akadémia umení v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA103-035159
Univerzita J. Selyeho v Komárne
2017-1-SK01-KA103-035194
WorkSpace Europe
2017-1-SK01-KA103-035243
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA103-035264
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
2017-1-SK01-KA107-034945
Ekonomická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034946
Univerzita Komenského v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-034947
Paneuropean University
2017-1-SK01-KA107-034985
Katolícka univerzita v Ružomberku
2017-1-SK01-KA107-034986
Trnavská univerzita v Trnave
2017-1-SK01-KA107-034991
Žilinská univerzita v Žiline
2017-1-SK01-KA107-035006
Technická univerzita vo Zvolene
2017-1-SK01-KA107-035037
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035039
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035108
Akadémia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
2017-1-SK01-KA107-035143
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035146
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2017-1-SK01-KA107-035193
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2017-1-SK01-KA107-035203
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2017-1-SK01-KA107-035205
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035223
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA107-035266
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2017-1-SK01-KA107-035281
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2017-1-SK01-KA107-035282
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2017-1-SK01-KA203-035352
Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2017-1-SK01-KA203-035402
Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA203-035412
Professional Accessible community interpreting – a gateway to migrant integration
Univerzita Komenského v Bratislave